ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

 

 Моля имайте предвид, че за да ползвате услугите, предоставени от онлайн магазин https://tahanimed.bg, Вие предоставяте Ваши лични данни според вида на ползваната услуга.

Личните данни, предоставени от Вас при попълване на тази електронна регистрационна форма, ще бъдат обработени от ЯНЪКЛЪКА ТРЕЙД ООД, ЕИК 202031313, със седалище : .България, гр. Харманли 6450, обл. Хасково, бул. България 51, вх. Б, ет. 2, ап. 13

За да се свържете с нас, моля, използвайте следните детайли за контакт:

E-mail: tahanimedbg@gmail.com / contact@tahanimed.com

Телефонен номер: +359 89 480 8830

Личните Ви данни ще бъдат обработени, както следва:

 

 

          Цели, основания и срокове

  1. Регистрация и поддръжка на клиентски профил в онлайн магазин www.tahanimed.bg;
  2. Oбработване, администриране, изпълняване и осчетоводяване на направената от Вас поръчка на стока. За тази цел данните ще бъдат обработвани за срок до:
  • 5 години за данните, подлежащи на данъчни проверки и необходими за счетоводни цели,
  • 5 години след последната Ви поръчка или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове по правни претенции
  • директен маркетинг чрез изпращане на информация за продукти, промоционални условия, кампании, бюлетини и други реклами, свързани с дейността на ЯНЪКЛЪКА ТРЕЙД ООД. Това обработване се основава на законния интерес на ЯНЪКЛЪКА ТРЕЙД ООД да рекламира своите стоки и/или услуги. Разбира се, ще обработваме личните Ви данни за тази цел, само докато Вие не възразите срещу това.

 

           Трети лица, които имат достъп до данните

Ако Вашата заявка подлежи на доставка от куриер, Вашите данни ще бъдат обработвани и от наш партньор, дружество, предоставящо куриерски услуги.

Ние можем също да възложим на външни експерти, като счетоводители и маркетингови агенции, една или всички от гореизброените дейности по обработване на Вашите лични данни, като осигурим тяхната защита и законосъобразно обработване.

 

            Вашите права

Винаги имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг по всяко време, като изпратите възражението си по един от следните начини:

  • по имейл до contact@tahanimed.com;
  • с писмо, адресирано до: ЯНЪКЛЪКА ТРЕЙД ООД, с адрес: България, гр. Харманли 6450, обл. Хасково, бул. България 51, вх. Б, ет. 2, ап. 13 ;
  • по какъвто и да е друг начин, посочен от ЯНЪКЛЪКА ТРЕЙД ООД в съответното директно маркетингово съобщение – например чрез линк за отказване, изпратен в имейл.

Ако подадете възражение срещу директния маркетинг, повече няма да обработваме личните Ви данни за тази цел.

Можете да упражните правото си на достъп, коригиране или изтриване на личните Ви данни и правото си да ограничите обработването, като изпратите съответно заявление, използвайки горепосочените контакти.

Имате право и да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни за незаконосъобразно обработване на Вашите лични данни.